Styret innkaller herved til årsmøte i Fagerstrand Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes 22.03.2022 kl. 19 på Bakkeløkka ungdomsskole (Mediateket).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til leder@fagerstrand.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på fagerstrand.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fagerstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fagerstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fagerstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på leder@fagerstrand.no.

FIF årsmøtepapirer 2023

FIF budsjett 2023

FIF årsregnskap 2022

Revisors beretning 2022


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE