Om foreningen

glede – gode holdninger – utvikling – langsiktighet

Fagerstrand IF

Fagerstrand Idrettsforening (FIF) ble stiftet i 1968 og er en lokal klubb med eget klubbhus ved Myklerudbanen. Vi satser spesielt på aktivitetstilbud for barn og ungdom, men har også enkelte tilbud for voksne. FIF kan i dag tilby aktiviteter innenfor fotball, allidrett, håndball, innebandy og styrketrening.

FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre.

Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger, både under trening og i andre sammenhenger.

Verdigrunnlaget sier at FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre.

FIF har som sine naturlige rekrutteringsområder Fagerstrand, Fjellstrand og deler av Nordre Frogn. Jamfør FIFs verdigrunnlag er det fra disse områdene FIFs grupper primært skal rekruttere. FIF skal sørge for at det er et rikelig og variert idrettstilbud primært til egen lokalbefolkning, men skal ikke avvise utøvere som bor utenfor vårt naturlige rekrutteringsområde.

Hovedstyrets arbeidsområde er å fungere som en paraply for gruppene og arbeide med saker som angår alle gruppene, sørge for en god organisasjon og en velfungerende administrasjon. I tillegg er hovedstyret ansvarlig for klubbens samlede utvikling.

Norges Idrettsforbund og Olympiske komité har utarbeidet bestemmelser om barneidrett som vi som idrettslag skal følge. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn fram til og med 12 år.

2023–2024

Kontaktpersoner

.

Dag Anders Brede

Styreleder FIF

Tlf.: 452 29 694
E-post:
leder@fagerstrand.no 

Lars Fanebost

Nestleder FIF

Tlf.: 932 34 849
E-post: lars.fanebost@fagerstrand.no

Maren B. Hvaal

Leder Håndball

Tlf.: 928 65 224
E-post: leder@handball.fagerstrand.no

Anita Hærås

Leder Allidrett

Tlf.: 900 10 028
E-post: leder@allidrett.fagerstrand.no

Angella R. Ordenes

Leder Innebandy

Tlf.: 926 03 070
E-post: leder@innebandy.fagerstrand.no

Teresa Meijer Wiig

Leder Fotball

Tlf.: 454 21 238
E-post: leder@fotball.fagerstrand.no 

Sebastian MelbyE

Leder Styrkegruppen

Tlf.: 404 71 110
E-post: leder@styrke.fagerstrand.no

Jonas Moen

Media

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE