Om foreningen

glede - gode holdninger - utvikling - langsiktighet

Fagerstrand IF

Fagerstrand Idrettsforening (FIF) ble stiftet i 1968 og er en lokal klubb med eget klubbhus ved Myklerudbanen. Vi satser spesielt på aktivitetstilbud for barn og ungdom, men har også enkelte tilbud for voksne. FIF kan i dag tilby aktiviteter innenfor fotball, allidrett, håndball, innebandy og styrketrening.

FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre.

Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger, både under trening og i andre sammenhenger.

Verdigrunnlaget sier at FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre.

FIF har som sine naturlige rekrutteringsområder Fagerstrand, Fjellstrand og deler av Nordre Frogn. Jamfør FIFs verdigrunnlag er det fra disse områdene FIFs grupper primært skal rekruttere. FIF skal sørge for at det er et rikelig og variert idrettstilbud primært til egen lokalbefolkning, men skal ikke avvise utøvere som bor utenfor vårt naturlige rekrutteringsområde.

Hovedstyrets arbeidsområde er å fungere som en paraply for gruppene og arbeide med saker som angår alle gruppene, sørge for en god organisasjon og en velfungerende administrasjon. I tillegg er hovedstyret ansvarlig for klubbens samlede utvikling.

Norges Idrettsforbund og Olympiske komité har utarbeidet bestemmelser om barneidrett som vi som idrettslag skal følge. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn fram til og med 12 år.

2021

HOVEDSTYRET

Dag Anders Brede

Styreleder

Tlf.: 452 29 694
E-post:
daganders@fotball.fagerstrand.no

Lars Fanebost

Nestleder

Tlf.: 932 34 849
E-post: lars.fanebost@fagerstrand.no

Katrine Yksnøy Aasen

Håndball

Tlf.: 934 46 890
E-post: katrine_aasen@fagerstrand.no

Rebekka Nyland

Allidrett

Tlf.: 920 23 636
E-post: rebekka@fagerstrand.no

Angella R. Ordenes

Innebandy

Tlf.: 926 03 070
E-post: angella@fagerstrand.no

Thomas Juul

Fotball

Tlf.: 401 07 693
E-post: thomas.juul@fagerstand.no

Sebastian MelbyE

Styrkegruppen

Tlf.: 404 71 110
E-post: sebastian@fagerstrand.no

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE