Onsdag 20. mars avholdes årsmøtet i Fagerstrand IF, på FIF-huset. Her følger dokumenter til årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fagerstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fagerstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fagerstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på leder@fagerstrand.no.

FIF årsmøtepapirer 2024

FIF budsjett 2024

FIF årsregnskap 2023

Revisors beretning 2023


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE