FIFs mål, virksomhetsidé, motto og verdigrunnlag

Mål: Vår enkle tanke om fremtiden er ønsket om å være et idrettslag hvor våre medlemmer og hjelpere kan finne noe mer enn bare idrett. Du skal kunne møte FIF hver dag. I dette ligger at vi skal tilby mer enn bare idrettslige aktiviteter. Dette klarer vi gjennom å være en møteplass hvor glede, vennskap og trygghet står sentralt, sammen med idrettslig utvikling. FIF er et helt vanlig fleridrettslag. Et idrettslag uten ”slogans” og vidtrekkende visjoner. En enkel filosofi. Verken kort eller fancy. Men viktig og riktig for oss.

Virksomhetsidé: FIF tilrettelegger for idrett i et trygt og godt miljø. FIF skal gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre. Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger, både under konkurranse, trening og i andre sammenhenger.

Motto: FIF- hver dag!

Verdigrunnlag: Glede- Gode holdninger- Utvikling- Langsiktighet

Glede

Glede med idretten er vårt aller viktigste mål. Det gir idrettsglede å delta i allsidig idrettsaktivitet, til det å leke og mestre. Idrettsgleden kan også være knyttet til opplevelser av andres aktivitet, både med- og motspilleres. Glede skal være en verdi som også er sentral for lagledere, trenere, foreldre og publikum. På trening og i kamp skal FIF kjennetegnes av glade utøvere og tilhengere. Det skal fokuseres på sosialt samhold og trivsel. Derfor må både trenere, tillitsvalgte og foreldre være seg bevisst rollen som oppmuntrer og rollemodell slik at særlig de unge medlemmene føler at det er både morsomt og utfordrende å være med i FIF. Vi skal ikke vinne for enhver pris, og fair play skal alltid være første valg. Det viktigste for våre medlemmer skal være idrettsgleden. Vi tror også at det enkelte medlem føler økt glede ved læring og mestring av nye ferdigheter, og at man gjennom trening og deltakelse på stevner og kamper, vil oppleve en generell følelse av fysisk og psykisk glede.

Gode holdninger

Vi ønsker et klubbmiljø med godt samhold som tar godt vare på medlemmene sine. Den enkelte skal oppleve et positivt og engasjerende samhold med øvrige klubbmedlemmer. For å få til dette er det nødvendig med gode holdninger. For å innarbeide gode holdninger er det nødvendig med klare regler. Vi skal ha en positiv innstilling, tape og vinne med verdighet og respektere med- og motspillere. Vi skal også vise god gammeldags folkeskikk. FIF vil at både styrerepresentanter, ledere, medlemmer, trenere og foreldre viser respekt for hverandre både i og utenfor foreningen. Vi mener det er viktig å oppmuntre til samarbeid og hjelpsomhet på alle nivåer i foreningen, og vi skal gjøre det vi har blitt enige om. Videre vil vi at medlemmene viser både ansvarlighet og selvdisiplin under trening og kamper/stevner. Gode holdninger innebærer mer enn å følge reglene. Det er en måte å tenke på. Med ærlig spill og god oppførsel vinner man alltid, uansett resultat.

Utvikling

FIF skal være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt. Vi skal legge til rette for utvikling både som lag/gruppe og som enkeltindivid. Vi mener idrettslig aktivitet påvirker positivt både den fysiske, psykiske og sosiale utvikling. FIF ønsker at medlemmene på barne- og ungdomstrinnet skal kombinere ferdighetsutvikling og fri kroppsutfoldelse, med en blanding av både konkurranse og lek. FIF skal også som organisasjon hele tiden være i utvikling, til beste for lokalsamfunnet.

Langsiktighet

For å nå FIFs mål er det viktig å tenke langsiktig. I en klubb basert på frivillighet må ”ting ta tid”. Ved å velge enkle og raske løsninger kan man miste den langsiktige utviklingen. Vi skal derfor legge vekt på planlegging og langsiktighet. Vi må gjøre alt vi kan for å beholde barn og unge lengst mulig i FIF, gjerne til de er ferdige med videregående skole. I tillegg må vi legge til rette for å rekruttere nye trenere, ledere og tillitsvalgte, og sørge for at de nåværende blir lengst mulig. FIF skal til enhver tid tilby kompetansehevende kurs og aktiviteter til alle i trener- og lederapparatet, enten i egen regi eller gjennom Akershus Idrettskrets og særforbund, slik at de kan føle seg trygge i sin viktige rolle i FIF.

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE