Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fagerstrand Idrettsforening.

Møtet avholdes 08.11.2023 kl. 19 på FIF-huset.

Saksliste:
-Valg av styremedlem med funksjon som leder av allidretten og klubbens barneidrettsansvarlig.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fagerstrand IF i minst én
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Fagerstrand IF.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Fagerstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på
leder@fagerstrand.no.

Velkommen

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE

Støtt FIF når du spiller hos Norsk Tipping
Bli en grasrotgiver i dag!

0

GRASROTGIVERE